راه اندازی دومین شعبه اقتصادی شورای حل اختلاف

رییس دادگستری شهرستان آران و بیدگل

در قطب فرش ماشینی کشور

رییس دادگستری شهرستان آران و بیدگل از اخذ مجوز راه اندازی دومین شعبه اقتصادی شورای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محسن تاج افروز با بیان اینکه این شعبه به صورت صلحی است گفت: صاحبان صنایع می‌توانند دعاوی خود را در این شعبه مطرح و به صورت صلحی دعاوی و مشکلات حقوقی خود را پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه شهرستان آران و بیدگل به علت تعداد زیاد واحد‌های صنعتی توانسته مجوز ایجاد شعبه دوم را اخذکند خاطرنشان کرد: این شعبه به منظور کاهش رفت و آمد صاحبان صنایع به دادگستری و پیگیری سریعترپرونده‌ها راه اندازی می‌شود.
شهرستان آران وبیدگل با ۸۰۰ واحد صنعتی، قطب تولید صنعت فرش در کشور است.