پایان تلخ روز درخشان پتر چک (عکس)

پایان تلخ روز درخشان پتر چک (عکس)
پتر چک، دروازه بان باتجربه جمهوری چک، در روزی که بارها دروازه تیمش را نجات داد، در نهایت نتوانست مانع از پیروزی تیم ملی اسپانیا شود.

پایان تلخ روز درخشان پتر چک (عکس)

پتر چک، دروازه بان باتجربه جمهوری چک، در روزی که بارها دروازه تیمش را نجات داد، در نهایت نتوانست مانع از پیروزی تیم ملی اسپانیا شود.
پایان تلخ روز درخشان پتر چک (عکس)

پرس نیوز