افزایش خروجی سد زاینده رود برای تامین آب کشاورزی

افزایش خروجی سد زاینده رود برای تامین آب کشاورزی

ادامه تامین آب کشاورزی درصورت بارندگی های مطلوب؛

خروجی سد زاینده رود ، بامداد امروز برای تامین آب کشاورزی کشت تابستانه در استان اصفهان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: در نشستی با اعضای ستاد ملی سازگاری با کم آبی کشور مقرر شد ، برای کشت تابستانه با رعایت خط قرمز آب آشامیدنی خروجی سد زاینده روز اصفهان افزایش یافت.
حسن ساسانی ، حجم کنونی سد زاینده رود را ۶۳۲ میلیون مترمکعب دانست و افزود: اکنون ورودی آب به سد زاینده رود ۴۵ مترمکعب برثانیه و خروجی آن هم ۶۸ مترمکعب بر ثانیه است.
معاون امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: ادامه تامین آب کشاورزی بستگی به وضعیت حجم سد دارد و هنگامی که حجم ذخیره سد ، به میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب برسد، خروجی سد برای تامین آب کشاورزی کاهش می‌یابد و اولویت تامین آب آشامیدنی در استان است.
حجت الله غلامی افزود: بازه زمانی رهاسازی آب برای تامین آب کشاورزی بستگی به نزولات آسمانی و بارندگی‌ها در ماه‌های پایانی امسال دارد بطوریکه درصورت مطلوب نبودن خروجی سد زاینده کاهش می‌یابد.