تعطیلی «پارس الکتریک» تکذیب شد

تعطیلی «پارس الکتریک» تکذیب شد
مدیرعامل پارس الکتریک با تکذیب تعطیلی این شرکت، گفت: مشکلاتی همچون پلمپ کارخانه سیرجان و پرونده کارخانه کرج در کمیسیون ماده 100، مربوط به سال 1387 و زمان مدیریت های مختلف دولت گذشته است؛ در دو سال اخیر این موانع برطرف شده و پارس الکتریک در حال احیاست.

تعطیلی «پارس الکتریک» تکذیب شد

مدیرعامل پارس الکتریک با تکذیب تعطیلی این شرکت، گفت: مشکلاتی همچون پلمپ کارخانه سیرجان و پرونده کارخانه کرج در کمیسیون ماده 100، مربوط به سال 1387 و زمان مدیریت های مختلف دولت گذشته است؛ در دو سال اخیر این موانع برطرف شده و پارس الکتریک در حال احیاست.
تعطیلی «پارس الکتریک» تکذیب شد

دانلود فیلم جدید