اذعان یک مقام صهیونیست به پایبندی ایران به توافق هسته ای

اذعان یک مقام صهیونیست به پایبندی ایران به توافق هسته ای
یووال اشتاینیتز، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی اذعان کرد: ایران تاکنون به توافقنامه ای که سال گذشته با قدرت‌های بزرگ درباره برنامه هسته ای این کشور منعقد شد، پایبند بوده است.
۱۳:۲۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ مرداد


اذعان یک مقام صهیونیست به پایبندی ایران به توافق هسته ای

یووال اشتاینیتز، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی اذعان کرد: ایران تاکنون به توافقنامه ای که سال گذشته با قدرت‌های بزرگ درباره برنامه هسته ای این کشور منعقد شد، پایبند بوده است.
۱۳:۲۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ مرداد


اذعان یک مقام صهیونیست به پایبندی ایران به توافق هسته ای

سایت خبری زندگی