جلسه هیات مدیره پرسپولیس فردا برگزار می‌شود ::

طبق برنامه قرار است جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس فردا در این باشگاه برگزار شود.

خرم خبر

ورزشی