راکیتیچ:‌مسی،‌سوارزو‌نیماردوستان‌صمیمی‌هستند ::

ایوان راکیتیچ،‌هافبک بارسلونا عنوان کرد که مسی،‌سوارز و نیمار،‌مثلث خط حمله تیمش به خاطر روابط بسیار خوبشان موفقیت های زیادی کسب کرده اند.

عکس های داغ جدید

خرم خبر