زلزله شش ریشتری در اندونزی

زلزله شش ریشتری در اندونزی
زلزله‌ای به بزرگی شش در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر روز چهارشنبه سواحل اندونزی در جزیره جاوه را لرزاند.
۲۰:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۸ فروردین


زلزله شش ریشتری در اندونزی

زلزله‌ای به بزرگی شش در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر روز چهارشنبه سواحل اندونزی در جزیره جاوه را لرزاند.
۲۰:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۸ فروردین


زلزله شش ریشتری در اندونزی

فروش بک لینک