ترکیدن بمب کنعانی‌زادگان در دستان استقلال

ترکیدن بمب کنعانی‌زادگان در دستان استقلال
مدافع جدید استقلال در دوبازی با اشتباهاتش سوژه هواداران پرسپولیس شد.

ترکیدن بمب کنعانی‌زادگان در دستان استقلال

مدافع جدید استقلال در دوبازی با اشتباهاتش سوژه هواداران پرسپولیس شد.
ترکیدن بمب کنعانی‌زادگان در دستان استقلال

مجله اینترنتی