هشدار اوباما به کردهای سوریه

رئیس‌جمهوری آمریکا گفته گروه «یگان‌های مدافع خلق» در سوریه نباید از شرایط منطقه برای تصرف سرزمین‌های بیشتر سوء استفاده کنند.

استخدام

خرم خبر