حل مشکل فنی پست بانک در واریز یارانه

حل مشکل فنی پست بانک در واریز یارانه
مدیر امور فناوری اطلاعات پست بانک گفت: به علت اشکال فنی در ستون مبالغ CD یارانه ها، عملیات واریز یارانه توسط پست بانک شب گذشته …

حل مشکل فنی پست بانک در واریز یارانه

مدیر امور فناوری اطلاعات پست بانک گفت: به علت اشکال فنی در ستون مبالغ CD یارانه ها، عملیات واریز یارانه توسط پست بانک شب گذشته …
حل مشکل فنی پست بانک در واریز یارانه

بک لینک رنک 6

دانلود سرا