خدابنده سهمیه می‌گرفت مداح می‌ماند

خدابنده سهمیه می‌گرفت مداح می‌ماند

زهرا سروی  در خصوص برکناری مینو مداح از سرمربیگری تیم ‌ملی تکواندوی بانوان، اظها‌ر کرد: ما با حضور قدرتمندانه در مسابقات کسب سهمیه المپیک این امید را داشتیم که دو سهمیه را کسب کنیم، اما این اتفاق نیفتاد و متاسفانه خدابنده سهمیه نگرفت. اگر خدا نده هم المپیکی می‌شد قطعا ما این تصمیم را نمی‌گرفتیم و با مداح همکاری را ادامه می دادیم.وی ا‌دا‌مه‌ داد: حال که تنها پتانسیل‌ ما، کیمیا علیزاده است باید از این فرصت استفاده کرده و شرایط آرمانی را برایش فراهم کنیم تا نتیجه‌ بگیرد. یکی از این شرایط انتخاب مربی شایسته بود. کیمیا از هفت سالگی در کنار مهرو کمرانی کار کرده است و کمرانی نیز پرونده قابل قبولی دارد.   سروی همچنین افزود: کمرانی دو بار با تیم نونهالان قهرمان جهان شده و در آن ر‌قا‌بتها نیز به عنوان بهترین مربی شناخته شده است. همچنین در مسابقات قهرمانی آسیا سه مدال برنز کسب کردند که اگر دو تکواندوکار المپیکی حضور داشتند قطعا شرایط فرق داشت.   نایب رییس تکواندوی بانوان با اشاره به این که بیش از یک مربی نمی‌توانیم با خود به المپیک ببریم، اذ‌عان‌ کرد: با توجه به قانون فدراسیون جهانی و کمیته ملی المپیک یک مربی می‌تواند با ورزشکار همراه باشد و ما با توجه به محدودیت و شرایطی که داشتیم دست به انتخاب کمرانی زدیم. من مداح را به لحاظ فنی و اخلاقی خیلی قبول دارم و ارزش او برای ما خیلی زیاد است.   وی با بیان این که هیچ بازیکن سالاری در فدراسیون تکواندو جا ندارد، اظها‌ر کرد: در راستای تهیه امکانات برای علیزاده ، شرایط او را هم در نظر گرفتیم و او گفت که با کمرانی خیلی راحت است، زیرا از بچگی با او همراه بوده است. سروی با اشاره به عدم کسب سهمیه المپیک توسط اکرم خدابنده گفت: خدابنده ورزشکار پر افتخاری است. شکست هم جزئی از ورزش حر‌فه‌ای است. امیدوارم خیلی زود به شرایط آرمانی برگردد. عدم کسب سهمیه چیزی از ارزش‌های او کم نکرد.

خدابنده سهمیه می‌گرفت مداح می‌ماند

زهرا سروی  در خصوص برکناری مینو مداح از سرمربیگری تیم ‌ملی تکواندوی بانوان، اظها‌ر کرد: ما با حضور قدرتمندانه در مسابقات کسب سهمیه المپیک این امید را داشتیم که دو سهمیه را کسب کنیم، اما این اتفاق نیفتاد و متاسفانه خدابنده سهمیه نگرفت. اگر خدا نده هم المپیکی می‌شد قطعا ما این تصمیم را نمی‌گرفتیم و با مداح همکاری را ادامه می دادیم.وی ا‌دا‌مه‌ داد: حال که تنها پتانسیل‌ ما، کیمیا علیزاده است باید از این فرصت استفاده کرده و شرایط آرمانی را برایش فراهم کنیم تا نتیجه‌ بگیرد. یکی از این شرایط انتخاب مربی شایسته بود. کیمیا از هفت سالگی در کنار مهرو کمرانی کار کرده است و کمرانی نیز پرونده قابل قبولی دارد.   سروی همچنین افزود: کمرانی دو بار با تیم نونهالان قهرمان جهان شده و در آن ر‌قا‌بتها نیز به عنوان بهترین مربی شناخته شده است. همچنین در مسابقات قهرمانی آسیا سه مدال برنز کسب کردند که اگر دو تکواندوکار المپیکی حضور داشتند قطعا شرایط فرق داشت.   نایب رییس تکواندوی بانوان با اشاره به این که بیش از یک مربی نمی‌توانیم با خود به المپیک ببریم، اذ‌عان‌ کرد: با توجه به قانون فدراسیون جهانی و کمیته ملی المپیک یک مربی می‌تواند با ورزشکار همراه باشد و ما با توجه به محدودیت و شرایطی که داشتیم دست به انتخاب کمرانی زدیم. من مداح را به لحاظ فنی و اخلاقی خیلی قبول دارم و ارزش او برای ما خیلی زیاد است.   وی با بیان این که هیچ بازیکن سالاری در فدراسیون تکواندو جا ندارد، اظها‌ر کرد: در راستای تهیه امکانات برای علیزاده ، شرایط او را هم در نظر گرفتیم و او گفت که با کمرانی خیلی راحت است، زیرا از بچگی با او همراه بوده است. سروی با اشاره به عدم کسب سهمیه المپیک توسط اکرم خدابنده گفت: خدابنده ورزشکار پر افتخاری است. شکست هم جزئی از ورزش حر‌فه‌ای است. امیدوارم خیلی زود به شرایط آرمانی برگردد. عدم کسب سهمیه چیزی از ارزش‌های او کم نکرد.

خدابنده سهمیه می‌گرفت مداح می‌ماند

آپدیت آنلاین نود 32