مسی‌ها کارت مربیگری میثاقیان را ارائه نکردند!

مسی‌ها کارت مربیگری میثاقیان را ارائه نکردند!
مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته اول اعلام کرد مسی ها کارت مربیگری سرمربی خود را ارائه نکرده اند.

مسی‌ها کارت مربیگری میثاقیان را ارائه نکردند!

مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته اول اعلام کرد مسی ها کارت مربیگری سرمربی خود را ارائه نکرده اند.
مسی‌ها کارت مربیگری میثاقیان را ارائه نکردند!

فروش بک لینک