هدیه ابتکار به روحانی /تصاویر

گروه عکس: رئیس جمهور  یک نهال در نهاد ریاست جمهوری کاشت و سپس رئیس سازمان محیط زیست به حسن روحانی کارت همیار طبیعت به عنوان حامی بزرگ همیاران طبیعت اهدا کرد.

تکنولوژی جدید

موبایل دوستان