هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا؛/ سقوط ایرانی‌ها در رده‌بندی لیگ‌قهرمانان آسیا

هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا؛/ سقوط ایرانی‌ها در رده‌بندی لیگ‌قهرمانان آسیا
تیم های باشگاهی ایرانی در هفته سوم لیگ قهرمانان نمایش بدی داشتند و همین باعث شد تا از رده نخست به رده سوم سقوط کنند.

هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا؛/ سقوط ایرانی‌ها در رده‌بندی لیگ‌قهرمانان آسیا

تیم های باشگاهی ایرانی در هفته سوم لیگ قهرمانان نمایش بدی داشتند و همین باعث شد تا از رده نخست به رده سوم سقوط کنند.
هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا؛/ سقوط ایرانی‌ها در رده‌بندی لیگ‌قهرمانان آسیا

استخدام

لردگان