احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در نشست مارس تنها 22 درصد است

سایت طلا : تازه ترین نظرسنجی کیتکو نیوز نشان می دهد که اکثر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که فدرال رزرو آمریکا در نشست ماه مارس نرخ بهره خود را بار دیگر افزایش نخواهد داد و این مساله در نهایت به نفع قیمت طلا خواهد بود.

free download movie

آپدیت نود 32