رشد 12.5 درصد مصرف بنزین در نیمه دوم تعطیلات نوروز

رشد 12.5 درصد مصرف بنزین در نیمه دوم تعطیلات نوروز
همزمان با آغاز مجدد سفرهای نوروزی در نیمه دوم تعطیلات مصرف بنزین در کشور روند فزاینده به خود گرفت و از 72 میلیون لیتر به بیش …

رشد 12.5 درصد مصرف بنزین در نیمه دوم تعطیلات نوروز

همزمان با آغاز مجدد سفرهای نوروزی در نیمه دوم تعطیلات مصرف بنزین در کشور روند فزاینده به خود گرفت و از 72 میلیون لیتر به بیش …
رشد 12.5 درصد مصرف بنزین در نیمه دوم تعطیلات نوروز

فروش بک لینک