تیپ یکی از ستاره های خوش تیپ فوتبال جهان/ کت و شلوار با کتونی!

تیپ یکی از ستاره های خوش تیپ فوتبال جهان/ کت و شلوار با کتونی!
ژاوی با ظاهری عجیب؛ تیپی که اصلا مرسوم نیست.

تیپ یکی از ستاره های خوش تیپ فوتبال جهان/ کت و شلوار با کتونی!

ژاوی با ظاهری عجیب؛ تیپی که اصلا مرسوم نیست.
تیپ یکی از ستاره های خوش تیپ فوتبال جهان/ کت و شلوار با کتونی!

خبر دانشجویی