فلورنیتنو پرز: ساختار برگزاری CL باید تغییر کند

فلورنیتنو پرز: ساختار برگزاری CL باید تغییر کند
فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، تنها چند روز بعد از یازدهمین قهرمانی این تیم در اروپا، ‏خواستار تغییر فرمت رقابت های چمپیونزلیگ شد.‏

فلورنیتنو پرز: ساختار برگزاری CL باید تغییر کند

فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، تنها چند روز بعد از یازدهمین قهرمانی این تیم در اروپا، ‏خواستار تغییر فرمت رقابت های چمپیونزلیگ شد.‏
فلورنیتنو پرز: ساختار برگزاری CL باید تغییر کند

عکس