بازنشستگان نظامی از دریافت حقوق محروم شدند

بازنشستگان نظامی از دریافت حقوق محروم شدند

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با ارسال پیامکی به مخاطبانش اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیست .

بازنشستگان نظامی از دریافت حقوق محروم شدند

(image)

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با ارسال پیامکی به مخاطبانش اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیست .

بازنشستگان نظامی از دریافت حقوق محروم شدند

بک لینک رنک 7

آهنگ جدید