هوایی ناسالم برای عموم مردم؛ امروز همه ایستگاه‌های اصفهان قرمز شد

هوایی ناسالم برای عموم مردم

هوایی ناسالم برای عموم مردم؛ امروز همه ایستگاه‌های اصفهان قرمز شد

 

گروه استان‌ها- مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان هوای شهر اصفهان را امروز برای عموم ناسالم اعلام کرد.

 براساس اعلام این مرکز، میانگین شاخص کیفی هوا در همه ایستگاه‌های پایش کلان‌شهر اصفهان قرمز و برای عموم ناسالم اعلام شده است.

بر اساس این گزارش میانگین شاخص کیفیت هوا در شهر اصفهان 157 است و به این ترتیب اصفهان امروز هوایی ناسالم برای عموم  دارد.

شاخص کیفی هوا (A Q I ) یا شاخص آلودگی هوا (P S I ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از 10 میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از 2.5 میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌‌های مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را در سطوح مختلف نمایش می‌دهد.

بر اساس شاخص آلودگی هوا این شاخص از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم، 301 تا 500 خطرناک نشان می‌دهد.