کمبود پزشک و امکانات در بیمارستان فراشبند + فیلم

کمبود پزشک و امکانات در بیمارستان فراشبند + فیلم

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

مردم شهرستان فراشبند با کمبود پزشک و امکانات در این شهرستان روبه رو هستند.

کمبود پزشک و امکانات در بیمارستان فراشبند + فیلم