میهمان دفتر نمایندگی وزارت خارجه در شمال و شرق کشور

میهمان دفتر نمایندگی وزارت خارجه در شمال و شرق کشور

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

رئیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه در شمال و شرق کشور با سفیر فرانسه در مشهد دیدار کرد.

میهمان دفتر نمایندگی وزارت خارجه در شمال و شرق کشور