مصاحبه جنجالی علی کریمی در واکنش به انتقادات اخیر کی روش

مصاحبه جنجالی علی کریمی در واکنش به انتقادات اخیر کی روش

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

مصاحبه جنجالی علی کریمی در واکنش به انتقادات اخیر کی روش