مشاور جدید استاندار کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

مشاور جدید استاندار کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد
طی حکمی مشاور استاندار کهگیلویه و بویراحمد در امور محیط زیست منصوب شد.

مشاور جدید استاندار کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد