عکس | ساخت مجسمه شمعی ترامپ برای موزه مادام توسو

عکس | ساخت مجسمه شمعی ترامپ برای موزه مادام توسو
مادام توسو نام موزه مشهوری است که مرکز آن در شهر لندن قرار دارد. در این موزه تندیس‌های مومی افراد مشهور و تاریخ‌ساز ساخته و نگهداری می‌شود. این موزه توسط مادام توسو در سده هیجدهم میلادی پایه‌گذاری شد.

عکس | ساخت مجسمه شمعی ترامپ برای موزه مادام توسو

دانلود برنامه ایمو