شهردار کرج: بسیج، مروج فرهنگ ایثار و اخلاص است

شهردار کرج: بسیج، مروج فرهنگ ایثار و اخلاص است
شهردار کرج با اشاره به اهمیت تشکیل نیروهای سازمان یافته مردمی با عنوان ” بسیج” در هر اداره و ارگان به منظور حفاظت از ارزش های اسلامی، بسیج را مروج فرهنگ ایثار و اخلاص دانست.

شهردار کرج: بسیج، مروج فرهنگ ایثار و اخلاص است