سفر ابتکار در مراکش؛ از سخنرانی درباره ورود ریزگرد ها به ایران تا گفتگو بر سر حق آبه تالاب هامون

سفر ابتکار در مراکش؛ از سخنرانی درباره ورود ریزگرد ها به ایران تا گفتگو بر سر حق آبه تالاب هامون
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با ارایه تصاویر مسیر توده گرد و غبار با اتکاء به منابع علمی، تاکید کرد دست کم سه چهارم ریزگرد های ورودی به ایران از کشورهای همسایه است.

سفر ابتکار در مراکش؛ از سخنرانی درباره ورود ریزگرد ها به ایران تا گفتگو بر سر حق آبه تالاب هامون

دانلود رایگان اینستاگرام