آغاز سه پروژه بزرگ عمرانی در استان گیلان

آغاز سه پروژه بزرگ عمرانی در استان گیلان
مدیرکل راه و شهرسازی گیلان از آغاز عملیات اجرائی چهارخطه کردن محور آستارا-ویرمونی-خطبه سرا خبر داد و گقت: عملیات اجرائی پروژه های تقاطع راه پل محور سراوان به کوچضفهان و فاز اول کنارگذر مرجقل (تولم شهر) به زودی شروع می شود.

آغاز سه پروژه بزرگ عمرانی در استان گیلان

نصب بیتالک