آزادسازی مدرسه الحکمه در حلب از دست تروریستها

آزادسازی مدرسه الحکمه در حلب از دست تروریستها

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ، از آ زادسازی مدرسه الحکمه در حلب از دست تروریستها گزارش می دهد. دانلود دانلود تصویر

آزادسازی مدرسه الحکمه در حلب از دست تروریستها