جذب 180 هزار نیروی جدید در ارگان های دولتی در سالجاری

استخدامی

استخدامی

رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور:

جذب 180 هزار نیروی جدید در ارگان های دولتی در سالجاری

امسال 180 هزار نیروی جدید پس از گذراندن مراحل قانونی، جذب ارگان های دولتی می شوند.

استخدامی
استخدامی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان گفت: باتوجه به بالاتر بودن تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل از ظرفیت های موجود، لغو مجوز دانشگاه های علمی کاربردی ادارات دولتی بر پایه همین بوده است .

جمشید انصاری صدور مجوز های استخدامی را نه استانی بلکه دستگاهی اعلام کرد و  افزود:کاستی های نیروی انسانی آموزش و پرورش این استان با دقت بررسی می شود.

وی تمام اختیارات اداره کشور را با توجه به تفکیک قوا دست دولت ندانست و گفت:گاهی دولت می خواهد تصمیماتی اتخاذ کند اما چاره ای ندارد که در مسیر قانون گام بردارد.

رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، چابک سازی و سبک سازی دولت را راهبرد اصلی قوانین پیش روی دولت و  رعایت عدالت استخدامی و شایسته سالاری را از محورهای سیاست های اداری کشور دانست و افزود: در قانون استخدامی کشور چند نوع روش بکارگرفته شده که قانوگذار با علم اینکه این روش ها برای ماموریت های خاص تعریف و اجرا می شود این روش ها را مصوب کرده است.

جمشید انصاری، تامین بودجه حقوق را برای نیروهای جذب شده در ادارات امری مهم دانست و گفت: امروز 802 هزار پست سازمانی در کشور ایجاد شده درحالیکه یک میلیون و ۱۰۰هزار نفر مازاد بر پست سازمانی داریم.

وی افزود: برپایه برنامه ششم توسعه الزامی است  ۱۵درصد از نیرو،۱۵درصد پست و ۱۵درصد هم از پست های مدیریتی ادارات کاسته شود.

استاندار اصفهان هم‌ در این نشست، اصفهان را دومین استان صنعتی کشور معرفی کرد و گفت: میزان اشتغال استان از متوسط کشوری کمتر است.

عباس رضایی افزود: وجود 300 هزار دانشجو در استان تناسبی با ایجاد شغل پایدار ندارد و این روند جای نگرانی دارد بطوریکه این شرایط و حجم دانشجو کیفی سازی تحقیقات را کاهش می دهد.

استاندار خواستار حساسیت ویژه در رفع  مشکلات و کمبود های نیروی انسانی در آموزش و پرورش استان شد.