اعلام اسامی داوران جایزه زاوان جشنواره کودک در اصفهان

جایزه زاون

جایزه زاون

در سومین نشست هم اندیشی سیاستگذاری جایزه زاون

اعلام اسامی داوران جایزه زاوان جشنواره کودک در اصفهان

داوران جایزه زاون سی ودومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان ونوجوانان در اصفهان اعلام شد.

 جایزه زاون
جایزه زاون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس شورای سیاست گذاری جایزه زاون گفت: فرشاد احمدی، عطیه سلطانی، محمد فضیله و مجید صدیقی از اعضای هیات داوران جایزه زاون پس از ارزیابی  22 فیلم راه یافته بهاین بخش در نهایت  پس از داوری جایزه زاون را به فیلمی در دو بخش ملی و بین المللی اهدا خواهند کرد.

سیاوش گلشیری افزود: داوران جایزه زاون در پارسال نگاه مضمونی به فیلم ها داشتند، اما امسال نگاه از پیش تعیین شده ای داریم و با توجه به اینکه محوریت این جایزه، زاون قوکاسیان است دیدگاه داوران فیلم هایی است که به روحیات زاون نزدیک باشد.

وی گفت: همچنین در نمایشگاه زاون 32 طرح گرافیکی و تعدادی از کتاب های زاون به نمایش گذاشته خواهد شد که 24 مرداد در ویژه برنامه شب زاون در موزه هنرهای معاصر اصفهان افتتاح می شود.

مهمان ویژه این شب منوچهر طیاب است که در ارتباط با چگونگی حفظ میراث زاون با رضا مهیمن گفت و گو خواهد کرد.

سی ودومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان ونوجوانان 28 مرداد تا 4 شهریور در اصفهان شهردوستدار کودک برگزار می شود.