ثبت ملی دو منبر تاریخی شهر نوش آباد به زودی

منبر تاریخی

منبر تاریخی

پس از مستندنگاری وتهیه پرونده در پایگاه میراث فرهنگی

ثبت ملی دو منبر تاریخی شهر نوش آباد به زودی

در شورای ثبت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، پرونده ثبت دو منبر تاریخی شهر نوش آباد شهرستان آران وبیدگل بررسی و تایید شد.

 منبر تاریخی
منبر تاریخی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری آران و بیدگل گفت: پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی نوش آباد کار مستند نگاری وتهیه پرونده ثبت این دو اثر تاریخی یادگار صفویه و قاجار را برعهده داشته است.

مجید نوری تاکید کرد: پرونده این دو اثر منقول برای تائید نهایی به شورای ثبت و تعیین حرایم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ارسال شد.

شهرستان آران و بیدگل با دارا بودن بیش از 300 اثر تاریخی شناسایی شده و 129 اثر تاریخی و معنوی ثبت شده ملی پس از اصفهان و کاشان در رتبه سوم ثبت آثار تاریخی استان قرار دارد.