پله: فوتبال برزیل راهش را گم کرده

پله: فوتبال برزیل راهش را گم کرده
پله، اسطوره فوتبال برزیل، با انتقاد از کارلوس دونگا به خاطر بازی ندادن به بازیکنان خلاق، اعلام کرد ‏که سلسائو از نظر بازی زیبا، پشت سر آرژانتین و شیلی قرار گرفته است.‏

پله: فوتبال برزیل راهش را گم کرده

پله، اسطوره فوتبال برزیل، با انتقاد از کارلوس دونگا به خاطر بازی ندادن به بازیکنان خلاق، اعلام کرد ‏که سلسائو از نظر بازی زیبا، پشت سر آرژانتین و شیلی قرار گرفته است.‏
پله: فوتبال برزیل راهش را گم کرده

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید