سعید دقیقی به مس کرمان پیوست ::

سعید دقیقی مهاجم سابق گسترش فولاد با عقد قراردادی به مس کرمان پیوست.

عکس

بک لینک رنک 7