باید بیش از شش گل می خوردیم/ سرمربی قرقیزستان: افتضاح بودیم

باید بیش از شش گل می خوردیم/ سرمربی قرقیزستان: افتضاح بودیم
الکساندر می گوید از بابت بازی افتضاح عذرخواهی می کنم.

باید بیش از شش گل می خوردیم/ سرمربی قرقیزستان: افتضاح بودیم

الکساندر می گوید از بابت بازی افتضاح عذرخواهی می کنم.
باید بیش از شش گل می خوردیم/ سرمربی قرقیزستان: افتضاح بودیم

فیلم سریال آهنگ