در مصاحبه با JOGO BONITO/ مارتینو: مسی به تیم ملی وسواس دارد

آرژانتین با کاپیتان مسی، یکی از امیدهای اصلی کسب عنوان قهرمانی کوپا آمریکا در تابستان 2016 است.

دانلود سریال

اسکای نیوز