لاریجانی: سازمان کشتیرانی برای نوسازی ناوگان دریایی اقدام کند

لاریجانی: سازمان کشتیرانی برای نوسازی ناوگان دریایی اقدام کند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران باید از ظرفیت‌‌های اقتصادی خود برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند.
۲۱:۴۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


لاریجانی: سازمان کشتیرانی برای نوسازی ناوگان دریایی اقدام کند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران باید از ظرفیت‌‌های اقتصادی خود برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند.
۲۱:۴۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


لاریجانی: سازمان کشتیرانی برای نوسازی ناوگان دریایی اقدام کند

دانلود سریال و آهنگ