«سوء تغذیه کودکان» موضوعی که باید جدی گرفته شود

«سوء تغذیه کودکان» موضوعی که باید جدی گرفته شود

«سوء تغذیه کودکان» موضوعی که باید جدی گرفته شود

کمک به بهبود سوء تغذیه کودکان و افزایش شاخص سلامت خانواده‌های نیازمند از جمله اهداف هر جامعه به شمار می‌رود و در این راستا سازمان‌های مختلفی برای ارتقای بهبود سلامت اقدامات زیادی انجام دادند.

با شنیدن واژه کودک مبتلا به سوء تغذیه، ناخودآگاه ذهن ما به سمت کودکان کشورهای آفریقایی می‌رود، فارغ‌ از اینکه در کشور خود ما و حتی شهر ما تعداد این کودکان کم نیست. متأسفانه به قدری درگیر مسائل و آسیب‌های اجتماعی شدیم که از تغذیه کودکان نیازمند غافل شدیم.

کودکان درصد قابل توجهی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و سلامتی و رشد در این مرحله متضمن سلامت آینده جامعه است چرا که دوران کودکی از مهم‌ترین دوران‌های زندگی برای دستیابی به رشد کافی و پایه‌ریزی برای تامین سلامت در دوره‌های بعدی است. کودکان  به دلیل نیازهای ویژه غذایی در معرض کمبود مواد غذایی قرار دارند وضعیت تغذیه‌ای کودکان زیر 5سال شاخص مناسبی برای کسب دیدگاهی در مورد سلامت یک جامعه است.

4192 کودک مبتلا به سوء تغذیه نیازمند در استان اصفهان، سبد غذایی دریافت کردند

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان اصفهان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، با اشاره به مشکلات فقر غذایی در کودکان نیازمند، اظهار داشت: فقر غذایی و مواد پروتئینی، کودکان را در آینده با مشکلات بسیاری رو به رو می‌کند.

هادی بنایی افزود: در این راستا کمیته امداد استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان از کودکان نیازمند که دچار سوء تغذیه هستند، حمایت می‌کند.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با بیان اینکه کودکان مبتلا به سوء تغذیه از سوی پایگاه‌های بهداشت به کمیته امداد معرفی می‌شوند، گفت: پس از تایید نهایی کمیته، برای هر کودک زیر 5 سال، هزینه سبد غذایی به صورت ماهیانه به مبلغ 100 هزار تومان به کارت‌ بانکی آنها واریز می‌شود.

وی ادامه داد: خانواده‌های این کودکان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد کمیته امداد برای دریافت سبد غذایی تعریف شده شامل گوشت، مرغ، ماهی، لبنیات، حبوبات و روغن اقدام کنند.

بنایی خاطرنشان کرد: واریز هزینه سبد غذایی تعریف شده برای کودک مبتلا به سوء تغذیه به مدت 6 ماه است و سپس یک پایش رشد از او گرفته می‌شود تا در صورت بهبود، از چرخه حمایت کمیته امداد بیرون بیاید و کودک نیازمند دیگری وارد شود.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان افزود: در صورتی که کودک مبتلا به سوء تغذیه بعد از دریافت 6 ماه سبد غذایی تعریف شده، بهبود نیابد، یک دوره 6 ماهه دیگر نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری تا کنون 4 هزار و 192 کودک مبتلا به سوء تغذیه زیر 5 سال در استان با هزینه‌ای بالغ بر 6 میلیارد و 564 میلیون ریال از خدمات طرح مقابله با سوء تغذیه کمیته امداد بهره‌مند شدند و این آمار در سال گذشته برای 4 هزار و 192 کودک با هزینه‌ای بالغ بر 26 میلیارد و 615 میلیون ریال بود.

 بنایی  با بیان اینکه طرح هم سفره برای مشارکت نیکوکاران در زمینه حمایت از کودکان مبتلا به سوء تغذیه ایجاد شده، اظهار داشت: مردم اصفهان می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی http://hamsofreh.ir   اقدام به پرداخت هزینه تمام یا بخشی از سبد غذایی این کودکان کنند.

با شنیدن واژه کودک مبتلا به سوء تغذیه، ناخودآگاه ذهن ما به سمت کودکان کشورهای آفریقایی می‌رود، فارغ‌ از اینکه در کشور خود ما و حتی شهر ما تعداد این کودکان کم نیست. متأسفانه به قدری درگیر مسائل و آسیب‌های اجتماعی شدیم که از تغذیه کودکان نیازمند غافل شدیم.

کودکان درصد قابل توجهی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و سلامتی و رشد در این مرحله متضمن سلامت آینده جامعه است چرا که دوران کودکی از مهم‌ترین دوران‌های زندگی برای دستیابی به رشد کافی و پایه‌ریزی برای تامین سلامت در دوره‌های بعدی است. کودکان  به دلیل نیازهای ویژه غذایی در معرض کمبود مواد غذایی قرار دارند وضعیت تغذیه‌ای کودکان زیر 5سال شاخص مناسبی برای کسب دیدگاهی در مورد سلامت یک جامعه است.

4192 کودک مبتلا به سوء تغذیه نیازمند در استان اصفهان، سبد غذایی دریافت کردند

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان اصفهان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، با اشاره به مشکلات فقر غذایی در کودکان نیازمند، اظهار داشت: فقر غذایی و مواد پروتئینی، کودکان را در آینده با مشکلات بسیاری رو به رو می‌کند.

هادی بنایی افزود: در این راستا کمیته امداد استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان از کودکان نیازمند که دچار سوء تغذیه هستند، حمایت می‌کند.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با بیان اینکه کودکان مبتلا به سوء تغذیه از سوی پایگاه‌های بهداشت به کمیته امداد معرفی می‌شوند، گفت: پس از تایید نهایی کمیته، برای هر کودک زیر 5 سال، هزینه سبد غذایی به صورت ماهیانه به مبلغ 100 هزار تومان به کارت‌ بانکی آنها واریز می‌شود.

وی ادامه داد: خانواده‌های این کودکان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد کمیته امداد برای دریافت سبد غذایی تعریف شده شامل گوشت، مرغ، ماهی، لبنیات، حبوبات و روغن اقدام کنند.

بنایی خاطرنشان کرد: واریز هزینه سبد غذایی تعریف شده برای کودک مبتلا به سوء تغذیه به مدت 6 ماه است و سپس یک پایش رشد از او گرفته می‌شود تا در صورت بهبود، از چرخه حمایت کمیته امداد بیرون بیاید و کودک نیازمند دیگری وارد شود.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان افزود: در صورتی که کودک مبتلا به سوء تغذیه بعد از دریافت 6 ماه سبد غذایی تعریف شده، بهبود نیابد، یک دوره 6 ماهه دیگر نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری تا کنون 4 هزار و 192 کودک مبتلا به سوء تغذیه زیر 5 سال در استان با هزینه‌ای بالغ بر 6 میلیارد و 564 میلیون ریال از خدمات طرح مقابله با سوء تغذیه کمیته امداد بهره‌مند شدند و این آمار در سال گذشته برای 4 هزار و 192 کودک با هزینه‌ای بالغ بر 26 میلیارد و 615 میلیون ریال بود.

 بنایی  با بیان اینکه طرح هم سفره برای مشارکت نیکوکاران در زمینه حمایت از کودکان مبتلا به سوء تغذیه ایجاد شده، اظهار داشت: مردم اصفهان می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی http://hamsofreh.ir   اقدام به پرداخت هزینه تمام یا بخشی از سبد غذایی این کودکان کنند.