امیدوارم لیگ را پرقدرت آغاز کنیم/ آقایی: از رقابت با حاج‌صفی نمی‌ترسم

امیدوارم لیگ را پرقدرت آغاز کنیم/ آقایی: از رقابت با حاج‌صفی نمی‌ترسم
مدافع تیم تراکتورسازی اعلام کرد از حضور احسان حاج صفی در این تیم استقبال می‌کند.

امیدوارم لیگ را پرقدرت آغاز کنیم/ آقایی: از رقابت با حاج‌صفی نمی‌ترسم

مدافع تیم تراکتورسازی اعلام کرد از حضور احسان حاج صفی در این تیم استقبال می‌کند.
امیدوارم لیگ را پرقدرت آغاز کنیم/ آقایی: از رقابت با حاج‌صفی نمی‌ترسم

بازی