زمان اکران فیلم فرهادی مشخص نیست

زمان اکران فیلم فرهادی مشخص نیست

غلامرضا فرجی (سخنگوی شورای صنفی نمایش) با اشاره به مصوبات جلسه امروز گفت: اکران فیلم سینمایی «عادت نمی‌کنیم» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان هفته آینده پایان می‌یابد. همچنین فیلم «لانتوری» در گروه آفریقا به نمایش درمی‌آید. فرجی افزود: قرارداد فیلم سینمایی «آس و پاس» در گروه سینمایی ماندانا بعد از پایان نمایش فیلم سینمایی «سایه» ثبت شد و قرارداد فیلم «این زن حقش را می‌خواهد» نیز بعد از پایان نمایش فیلم سینمایی «آب نبات‌چوبی» در گروه سینمایی کوروش ثبت شد.وی درباره ثبت قرارداد فیلم سینمایی «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی گفت: در جلسه امروز شورای صنفی نمایش هیچ قراردادی درباره این فیلم ارائه نشده است و زمان قطعی اکران فیلم «فروشنده» هنوز مشخص نیست.

زمان اکران فیلم فرهادی مشخص نیست

غلامرضا فرجی (سخنگوی شورای صنفی نمایش) با اشاره به مصوبات جلسه امروز گفت: اکران فیلم سینمایی «عادت نمی‌کنیم» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان هفته آینده پایان می‌یابد. همچنین فیلم «لانتوری» در گروه آفریقا به نمایش درمی‌آید. فرجی افزود: قرارداد فیلم سینمایی «آس و پاس» در گروه سینمایی ماندانا بعد از پایان نمایش فیلم سینمایی «سایه» ثبت شد و قرارداد فیلم «این زن حقش را می‌خواهد» نیز بعد از پایان نمایش فیلم سینمایی «آب نبات‌چوبی» در گروه سینمایی کوروش ثبت شد.وی درباره ثبت قرارداد فیلم سینمایی «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی گفت: در جلسه امروز شورای صنفی نمایش هیچ قراردادی درباره این فیلم ارائه نشده است و زمان قطعی اکران فیلم «فروشنده» هنوز مشخص نیست.

زمان اکران فیلم فرهادی مشخص نیست

خرید بک لینک رنک 3

wolrd press news