دعوت از هواداران پرسپولیس: نیایید!

دعوت از هواداران پرسپولیس: نیایید!
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر در مصاحبه ای عجیب از هواداران پرسپولیس خواسته حتی الامکان برای تماشای بازی به ورزشگاه تختی نیایند.

دعوت از هواداران پرسپولیس: نیایید!

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر در مصاحبه ای عجیب از هواداران پرسپولیس خواسته حتی الامکان برای تماشای بازی به ورزشگاه تختی نیایند.
دعوت از هواداران پرسپولیس: نیایید!

خرید بک لینک رنک 8

موزیک سرا