بازیکن سپیدرود جانشین شهباززاده می‌شود

بازیکن سپیدرود جانشین شهباززاده می‌شود
هافبک مهاجم فصل قبل سپید رود رشت جانشین احتمالی مهاجم آبی‌ها خواهد شد.

بازیکن سپیدرود جانشین شهباززاده می‌شود

هافبک مهاجم فصل قبل سپید رود رشت جانشین احتمالی مهاجم آبی‌ها خواهد شد.
بازیکن سپیدرود جانشین شهباززاده می‌شود

پایگاه خبری مبارز