پیام پورعلی‌گنجی برای طارمی از اتریش(عکس)

پیام پورعلی‌گنجی برای طارمی از اتریش(عکس)
مدافع ایرانی السد نخستین تمرین پیش فصل را با این تیم انجام داد.

پیام پورعلی‌گنجی برای طارمی از اتریش(عکس)

مدافع ایرانی السد نخستین تمرین پیش فصل را با این تیم انجام داد.
پیام پورعلی‌گنجی برای طارمی از اتریش(عکس)

مدلینگ