در سومین سال حضور به سومین قهرمانی رسیدم/ اسماعیلی‌فر: این قهرمانی مبارک حدادی‌فر باشد

در سومین سال حضور به سومین قهرمانی رسیدم/ اسماعیلی‌فر: این قهرمانی مبارک حدادی‌فر باشد
مدافع – هافبک ذوبی ها می گوید در سومین سال حضور خود در ذوب آهن به سومین عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

در سومین سال حضور به سومین قهرمانی رسیدم/ اسماعیلی‌فر: این قهرمانی مبارک حدادی‌فر باشد

مدافع – هافبک ذوبی ها می گوید در سومین سال حضور خود در ذوب آهن به سومین عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.
در سومین سال حضور به سومین قهرمانی رسیدم/ اسماعیلی‌فر: این قهرمانی مبارک حدادی‌فر باشد

قدیر نیوز