هشدار سازمان ملل متحد به ترکیه

هشدار سازمان ملل متحد به ترکیه
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از دولت ترکیه خواستند در برخورد با موضوع کودتای نافرجام در این کشور به وظایف خودشان در زمینه حقوق بشر بین المللی پایبند باشد.
۰۸:۱۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۰ تیر


هشدار سازمان ملل متحد به ترکیه

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از دولت ترکیه خواستند در برخورد با موضوع کودتای نافرجام در این کشور به وظایف خودشان در زمینه حقوق بشر بین المللی پایبند باشد.
۰۸:۱۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۰ تیر


هشدار سازمان ملل متحد به ترکیه

دانلود سرا