بازار مسکن رونق گرفت

بازار مسکن رونق گرفت

وی با تاكيد براينكه كاهش نرخ سود بانكي به نفع كل اقتصاد توليد و ساخت و ساز مسكن است گفت: مراجعات مردمي به بنگاه‌هاي مسكن از نيمه دوم فروردين افزايش قابل ملاحظه‌اي يافته است. حسام عقبايي در پاسخ به اين سوال كه اكثر سازندگان مسكن به دليل ركود حاكم بر بازار مسكن و سمت تقاضا سرمايه‌هاي خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده‌اند و سودهاي مناسب باعث شده وارد عرصه ساخت و ساز نشوند. عقبايي در ادامه گفت: به هر حال نرخ سود بانكي نقش مهم و بسزايي در بازار مسكن دارد به همين دليل هرقدر نرخ سود بانكي كاهش يابد هم به نفع اقتصاد كلان كشور و هم ساخت و ساز مسكن خواهد بود.

بازار مسکن رونق گرفت

وی با تاكيد براينكه كاهش نرخ سود بانكي به نفع كل اقتصاد توليد و ساخت و ساز مسكن است گفت: مراجعات مردمي به بنگاه‌هاي مسكن از نيمه دوم فروردين افزايش قابل ملاحظه‌اي يافته است. حسام عقبايي در پاسخ به اين سوال كه اكثر سازندگان مسكن به دليل ركود حاكم بر بازار مسكن و سمت تقاضا سرمايه‌هاي خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده‌اند و سودهاي مناسب باعث شده وارد عرصه ساخت و ساز نشوند. عقبايي در ادامه گفت: به هر حال نرخ سود بانكي نقش مهم و بسزايي در بازار مسكن دارد به همين دليل هرقدر نرخ سود بانكي كاهش يابد هم به نفع اقتصاد كلان كشور و هم ساخت و ساز مسكن خواهد بود.

بازار مسکن رونق گرفت

بک لینک رنک 3

فانتزی