اوج صمیمیت در پرسپولیسِ برانکو+ عکس

اوج صمیمیت در پرسپولیسِ برانکو+ عکس

دوستی و صمیمیتی که بین بازیکنان پرسپولیس در تمرینات وجود دارد بدون شک می‌تواند یکی از عوامل موفقیت این تیم شود.

اوج صمیمیت در پرسپولیسِ برانکو+ عکس

دوستی و صمیمیتی که بین بازیکنان پرسپولیس در تمرینات وجود دارد بدون شک می‌تواند یکی از عوامل موفقیت این تیم شود.

اوج صمیمیت در پرسپولیسِ برانکو+ عکس

سایت خبری زندگی