امتیازات ترکیه به ایران برای واردات چرم

امتیازات ترکیه به ایران برای واردات چرم

حسن‌زاده دلیر  با بیان اینکه وضعیت تولید چرم در کشور بسیار نابسامان است، اظهارکرد: در حال حاضر وضعیت هیچ کدام از صنایع تعریفی ندارد و این صنعت نیز روزگارش مانند سایر صنایع است.وی با بیان اینکه می‌توان گفت این صنعت نفس‌های آخر خود را می‌کشد، ادامه داد: این روزها می‌بینیم که چرم آماده از ترکیه وارد کشور می‌شود و با توجه به اینکه ترکیه بازارهای خود از قبیل روسیه، سوریه و عراق را از دست داده است، به ایران امتیازات خوبی برای فروش چرم می‌دهد. رئیس انجمن صنایع چرم ایران با اشاره به رقابت نابرابر صنایع چرم ایران با سایر کشورها، گفت: رقابت ما حتی با کشورهای همسایه خودمان هم برابر نیست و کارخانجات ما ماشین آلات به روز و فناوری‌های جدید را ندارند.حسن‌زاده دلیر افزود: از سوی دیگر واردات مواد شیمیایی، مواد اولیه با وجود این تعرفه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده مشکلات این صنعت را دو چندان کرده است. وی مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مواردی دانست که فشار زیادی بر صنایع تحمیل کرده و اظهارکرد: تولیدکننده که نمی‌تواند حساب‌بگیر دولت باشد. تولیدکننده حتی حساب‌های خودش را نمی‌تواند از بدهکاران بگیرد.رئیس انجمن صنایع چرم ایران با اشاره به مستهلک و قدیمی بودن ماشین‌آلات تولید چرم در کشور، ادامه داد: کشور ترکیه که همسایه کشور ماست در سال 2001 برای به روز آوری ماشین آلات تولید چرم و تجهیز کارخانجات تا 50 درصد تسهیلات بلاعوض پرداخت کرد. حسن‌زاده دلیر با بیان اینکه ماشین‌آلات صنعت چرم با توجه به قرار داشتن در معرض رطوبت و کار کردن با آب بسیار زود مستهلک می‌شوند، گفت: صنعت چرم ترکیه تا 2011 شرایط بسیار خوبی داشت اما از سال 2012 افت شدیدی در کیفیت تولیدات چرمی کرد و با بررسی‌هایی که انجام شد، مشخص شد که تجهیزات این کارخانجات مستهلک شده است. وی اضافه کرد: به همین دلیل با برنامه‌ریزی مناسب در سال 2014 بار دیگر به این کارخانجات از سوی دولت ترکیه 50 درصد وام بلاعوض برای نوسازی تجهیزات پرداخت شد و 50 درصد دیگر نیز به صورت وام کم بهره بلندمدت در اختیار آن‌ها قرار گرفت. رئیس انجمن صنایع چرم ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان ایرانی چطور می‌توانند با نرخ سودهای 25 درصد تجهیزات خود را به روز کنند، تصریح کرد: دولت هم باید بداند که در این زمینه وظیفه‌ای دارد و تولیدکننده همین که مشکلات خود را با دارایی، اداره کار، تامین اجتماعی و … حل کند، هنر کرده است. حسن‌زاده دلیر مالیات بر ارزش افزوده را افزون‌کننده مشکلات صنعت دانست و گفت: با این حساب تولیدکننده باید کار خود را رها کند و به این مشکلات بچسبد.وی با بیان اینکه هنوز وضعیت صنعت خراب است و باید در این شرایط واقع‌بین باشیم، اظهارکرد: اگر بخواهیم رویایی نگاه کنیم نه اقتصاد، نه تجارت و نه تولید کشور به هیچ جایی نمی‌رسد.

امتیازات ترکیه به ایران برای واردات چرم

حسن‌زاده دلیر  با بیان اینکه وضعیت تولید چرم در کشور بسیار نابسامان است، اظهارکرد: در حال حاضر وضعیت هیچ کدام از صنایع تعریفی ندارد و این صنعت نیز روزگارش مانند سایر صنایع است.وی با بیان اینکه می‌توان گفت این صنعت نفس‌های آخر خود را می‌کشد، ادامه داد: این روزها می‌بینیم که چرم آماده از ترکیه وارد کشور می‌شود و با توجه به اینکه ترکیه بازارهای خود از قبیل روسیه، سوریه و عراق را از دست داده است، به ایران امتیازات خوبی برای فروش چرم می‌دهد. رئیس انجمن صنایع چرم ایران با اشاره به رقابت نابرابر صنایع چرم ایران با سایر کشورها، گفت: رقابت ما حتی با کشورهای همسایه خودمان هم برابر نیست و کارخانجات ما ماشین آلات به روز و فناوری‌های جدید را ندارند.حسن‌زاده دلیر افزود: از سوی دیگر واردات مواد شیمیایی، مواد اولیه با وجود این تعرفه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده مشکلات این صنعت را دو چندان کرده است. وی مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مواردی دانست که فشار زیادی بر صنایع تحمیل کرده و اظهارکرد: تولیدکننده که نمی‌تواند حساب‌بگیر دولت باشد. تولیدکننده حتی حساب‌های خودش را نمی‌تواند از بدهکاران بگیرد.رئیس انجمن صنایع چرم ایران با اشاره به مستهلک و قدیمی بودن ماشین‌آلات تولید چرم در کشور، ادامه داد: کشور ترکیه که همسایه کشور ماست در سال 2001 برای به روز آوری ماشین آلات تولید چرم و تجهیز کارخانجات تا 50 درصد تسهیلات بلاعوض پرداخت کرد. حسن‌زاده دلیر با بیان اینکه ماشین‌آلات صنعت چرم با توجه به قرار داشتن در معرض رطوبت و کار کردن با آب بسیار زود مستهلک می‌شوند، گفت: صنعت چرم ترکیه تا 2011 شرایط بسیار خوبی داشت اما از سال 2012 افت شدیدی در کیفیت تولیدات چرمی کرد و با بررسی‌هایی که انجام شد، مشخص شد که تجهیزات این کارخانجات مستهلک شده است. وی اضافه کرد: به همین دلیل با برنامه‌ریزی مناسب در سال 2014 بار دیگر به این کارخانجات از سوی دولت ترکیه 50 درصد وام بلاعوض برای نوسازی تجهیزات پرداخت شد و 50 درصد دیگر نیز به صورت وام کم بهره بلندمدت در اختیار آن‌ها قرار گرفت. رئیس انجمن صنایع چرم ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان ایرانی چطور می‌توانند با نرخ سودهای 25 درصد تجهیزات خود را به روز کنند، تصریح کرد: دولت هم باید بداند که در این زمینه وظیفه‌ای دارد و تولیدکننده همین که مشکلات خود را با دارایی، اداره کار، تامین اجتماعی و … حل کند، هنر کرده است. حسن‌زاده دلیر مالیات بر ارزش افزوده را افزون‌کننده مشکلات صنعت دانست و گفت: با این حساب تولیدکننده باید کار خود را رها کند و به این مشکلات بچسبد.وی با بیان اینکه هنوز وضعیت صنعت خراب است و باید در این شرایط واقع‌بین باشیم، اظهارکرد: اگر بخواهیم رویایی نگاه کنیم نه اقتصاد، نه تجارت و نه تولید کشور به هیچ جایی نمی‌رسد.

امتیازات ترکیه به ایران برای واردات چرم

خرید بک لینک رنک 8

کرمان نیوز