تصاویر | این دیش‌های ماهواره معدوم شدند

تصاویر | این دیش‌های ماهواره معدوم شدند
تسنیم نوشت: در راستای اجرای طرح جمع آوری داوطلبانه ماهواره در سراسر کشور، تعدادی دیش جمع آوری و معدوم شد.

تصاویر | این دیش‌های ماهواره معدوم شدند

تسنیم نوشت: در راستای اجرای طرح جمع آوری داوطلبانه ماهواره در سراسر کشور، تعدادی دیش جمع آوری و معدوم شد.
تصاویر | این دیش‌های ماهواره معدوم شدند

فروش بک لینک قوی

مدلینگ